فرم همکاری با ما

نام و نام خانوادگی(*)
نام و نام خانوادگی خود را تایپ نمائید.

بارگذاری عکس(*)
بارگذاری تصویر پرسنلی خود را با سایز 1000کیلوبایت بارگذاری نمائید.

کد ملی(*)
کد ملی صحیح خود را تایپ نمائید.

نام پدر(*)
نام پدر خود را تایپ نمائید.

تاریخ تولد(*)
تاریخ تولد خود را صحیح تایپ نمائید.

محل تولد(*)
محل تولد خود را صحیح تایپ نمائید.

تلفن ثابت(*)
تلفن ثابت خود را تایپ نمائید.

تلفن همراه(*)
تلفن همراه خود را تایپ نمائید.

نشانی ایمیل(*)
نشانی صحیح ایمیل خود را تایپ نمائید.

وضعیت تاهل(*)
وضعیت تاهل خود را انتخاب نمائید.

وضعیت سربازی(*)
وضعیت سربازی خود را انتخاب نمائید.

مدت زمان سابقه کار(*)
مدت زمان سابقه کاریهای خود را تایپ نمائید.

مدت زمان سابقه کاریهای خود را تایپ نمائید.

سوابق آموزشی و تحصیلی(*)
سوابق آموزشی و تحصیلی خود را تایپ نمائید

سوابق آموزشی و تحصیلی خود را تایپ نمائید

سوابق علمی و پژوهشی(*)
سوابق علمی و پژوهشی خود را تایپ نمائید.

سوابق علمی و پژوهشی خود را تایپ نمائید.

میزان آشنایی با زبانهای خارجی(*)
یکی از بخش های فوق را انتخاب کنید.

میزان آشنایی با نرم افزارهای کامپیوتری(*)
یکی از بخش های فوق را انتخاب کنید.

میزان حقوق پیشنهادی(*)
میزان حقوق پیشنهادی خود را تایپ نمائید.

  

English Lnaguage

ارتباط با ما

تهران، خیابان قزوین،ایستگاه تیموری

جنب فرهنگسرای قرآن، پلاک 1173   

تـلفـن: 8-55784295-021

تـلفـن: 33916604 - 021 

سایت همکاران