Gear Pump

Gear Pump

کد : Gear_Pump

Gear Pump

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید +98 9100000

پمپ های دنده ای ZBF مطابق با استاندارد Bosch Rexroth طراحی شده است. این سری از پمپ‌ها با ظرفیت cc/rev 5/0 تا cc/rev 90 تولید می شود که ویژگیهای آن متناسب با نیازهای کاربر می‌تواند تغییر داده شود. طراحی جدید و بهینه حداکثر فشار کاری را به bar 250 و حداکثر دور را به rpm 6000 ارتقاء داده است. انواع ترکیب های پوسته ها برای پمپ های دوبل قابل ارائه می باشد. کیت های کوپل قابل ارائه امکان کوپل کردن آسان پمپ ها را میسر ساخته است

ZBF offers a valid and wide range of gear pumps and motors. The gear pumps and motors construction include a gear housing from extruded in aluminium alloy and mounting flanges and covers made in cast iron material. ZBF gear pumps and motors can be used in heavy working conditions and allow the transmission of high hydraulic powers

 

دانلود

File name: نام نمایشی فایل

2597 1151

 

دانلود

File name: نام نمایشی فایل

2597 992

 

دانلود

File name: نام نمایشی فایل

2597 910

 

دانلود

File name: نام نمایشی فایل

2597 870

 

دانلود

File name: نام نمایشی فایل

2597 1092

 

دانلود

File name: نام نمایشی فایل

2597 933

 

دانلود

File name: نام نمایشی فایل

2597 861

 

دانلود

File name: نام نمایشی فایل

2597 827

 

دانلود

File name: نام نمایشی فایل

2597 905

 

دانلود

File name: نام نمایشی فایل

2597 958

 

دانلود

File name: نام نمایشی فایل

2597 896
English Lnaguage

ارتباط با ما

تهران، خیابان قزوین،ایستگاه تیموری

جنب فرهنگسرای قرآن، پلاک 1173   

تـلفـن: 8-55784295-021

تـلفـن: 33916604 - 021 

سایت همکاران