این سری از پمپ ها مطابق استاندارد eaton Vickers ارائه می گردد.سیستم 13 پره‌ای نوسانات کمی در جریان به وجود می‌آورد که سطح صدای این سری از پمپ‌ها را به dB 62 رسانده است .سری V با فشار کاری 175 بار مناسب برای کاربران صنعتی و سری VQ با فشارکاری 210 بار مخصوص کاربران راهسازی می باشد.

زبان فارسی

Contact Us

Central Office

Add:# 706,7th floor, Aftab shargh Bldg, South Ferdousi Ave., Tehran,Iran

TeL : +9821 - 33916604

Fax : +9821 - 33115411