Exchanger

Exchanger

SKU : Exchanger

heat exchanger

خنک‌کن‌های هوا / روغن، برای خنک کردن روغن سیستم های هیدرولیک مورد استفاده قرار می گیرد و برای خط برگشت سیستم نصب می شود
فشار کاری در خنک کن های سری AH 10 بار رسمی، E 20 بار می باشد و توان خنک‌کن‌ها‌ی ظرفیت روغن از 30 لیتر تا 800 لیتر است
ولتاژ های موجود برای این خنک کن ها عبارتند از
DC 12V / 24V , AC 220V / 110 V / 380 V
این خنک کن ها از آلیاژ آلومینیوم ساخته شده اند که راندمان گرمایی بالا و قابلیت اطمینان را برای سیستم های هیدرولیک فراهم می سازند. نحوه عبور جریان هوا از بین رادیاتور و جریان روغن برای دستیابی به راندمان حداکثری و سطح پایین صدا بهینه سازی شده است

 

heat exchangers for the industrial machinery, mobile & construction machinery, air compressor, diesel engines and oleo-hydraulic systems sectors in general
Cooling Capacity up to 800 Lit
Maximum Pressure 20 Bar
Cooling power up to 4000 W

 

دانلود

File name: نام نمایشی فایل

1668 146

 

دانلود

File name: نام نمایشی فایل

1668 156
زبان فارسی

Contact Us

Central Office

Add:# 706,7th floor, Aftab shargh Bldg, South Ferdousi Ave., Tehran,Iran

TeL : +9821 - 33916604

Fax : +9821 - 33115411